logo
Súkromná bezpečnostná služba
Navigácia: Home / Služby / Bezpečnostné služby

Bezpečnostné služby

image

My sa postaráme o Vašu bezpečnosť

Naša spoločnosť ponúka bezpečnostné služby zamerané na fyzickú ochranu majetku, osôb, prevoz peňazí, usporiadateľskú službu, predaj a montáž elektronického zabezpečovacieho systému (EZS).

Fyzická ochrana objektov je zameraná na zisťovanie oprávnenosti ku vstupu, zamedzeniu rozkrádania, ochranu a udržiavanie verejného poriadku a ďalšie činnosti podľa požiadavky zákazníka. Firma má vlastnú zásahovú jednotku, ktorá v prípade potreby dokáže v čo najkratšom čase zasiahnuť na uvedenom objekte. K zvýšeniu ochrany objektu používame aj prenosný kamerový systém prepojený na dispečing spoločnosti. Na výkon týchto činností máme fyzicky aj psychicky vyspelých a vyškolených zamestnancov.

Ochrana osôb. Jedná sa o ochranu počas 24 hodín, počas služobných ciest, obchodných jednaní, alebo počas organizovania rôznych akcií (koncerty, festivaly, firemné zasadania a pod). Cena je závislá od náročnosti výkonu a rozsahu činností, ktoré si objednal zákazník.

Preprava peňazí a cenín je vykonávaná našimi vozidlami buď formou ozbrojeného doprovodu, alebo prepravy vykonanej len našimi pracovníkmi. Cena pri preprave v mieste je závislá od výšky prepravovanej sumy a od množstva prepráv vykonávaných pre jednu organizáciu v mesiaci.

image image image image image image image image
MÁTE EŠTE OTÁZKU, OPÝTAJTE SA.
KONTAKT